Waarom een asbestattest?

De Vlaamse regering wil onze woningen en gebouwen tegen 2040 asbestveilig maken. In 2018 werd het actieplan asbestafbouw goedgekeurd. 

Asbest werd veelvuldig gebruikt tot 1998. Vanaf 2001 werd het verboden in België. Het werd verwerkt in meer dan 3500 toepassingen, en lang niet iedereen kan het herkennen. Bijna iedereen kent de golfplaten en leien met asbest, maar het grote gevaar ligt in al die andere toepassingen waarvan niet geweten is dat er asbest in verwerkt zit. Het asbestattest zal daar duidelijkheid in moeten brengen.

De nog bestaande asbesttoepassingen die gedurende jaren beschadiging, slijtage en verwering opgelopen hebben zijn een gevaar voor de gezondheid geworden. Met een asbestattest kunnen eigenaars en kandidaat-kopers nagaan welke materialen in hun gebouw asbest bevatten en de juiste maatregelen treffen.