Hoe verkrijgen?

Enkel een gecertificeerde asbestdeskundige inventarisatie (ADI) die beschikt over een procescertificaat kan een attest opmaken. Hiervoor wordt er altijd eerst een opdrachtformulier ondertekend om de afspraken vast te leggen.

De asbestdeskundige komt altijd ter plaatse om de inventaris op te maken. Deze inventaris houdt in dat er een 'niet-destructief' onderzoek plaatsvindt. D.w.z. dat een beschrijving opgesteld wordt van materialen die een risico inhouden. Er worden bij dit niet-destructieve onderzoek nooit wanden, vloeren of ander materiaal beschadigd om asbest te zoeken. 

Er zijn wel enkele verplichte staalnames te nemen van verdachte materialen zoals bv. muurpleister. De stalen van muurpleister hebben een doorsnede van ongeveer 2,5 cm doorsnede. Dit gebeurt op enkele plaatsen, zowel op muren als plafonds. Er wordt door onze deskundige wel op gelet dat de staalnames op een discrete plaats genomen worden en netjes terug opgevuld worden.

Je kan als eigenaar de staalnames weigeren, helaas zal dit wel tot gevolg hebben dat het ongecontroleerde asbestverdacht materiaal als asbesthoudend moet worden beschouwd.

Al deze gegevens worden in de databank van OVAM ingevoerd waarna het asbestattest aangemaakt wordt.